Get Adobe Flash player
Start Bractwo Najświętszego Sakramentu

Bractwo Najświętszego Sakramentu

BRACTWO NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

WPROWADZENIE

Przez wieki bractwa gromadziły w swoich szeregach ludzi wszystkich stanów i grup społecznych, którzy znajdowali w nich odpowiednią formę przeżyć religijnych, działalności społecznej oraz dobroczynnej.

Przynależenie do nich nie zależało do statusu społecznego. Bractwa osób świeckich poprzez modlitwę wspierały duchowieństwo w ożywieniu życia religijnego w parafiach oraz angażowały się w różnego rodzaju prace społeczne i charytatywne.

Posiadały one własną strukturę organizacyjną, a cele i całokształt ich działalności określały specjalne statuty.

Największym skarbem Kościoła jest Eucharystia, której wcieleniem jest Najświętszy Sakrament. Eucharystia jest tajemnicą wiary, która w mistyczny sposób ogarnia nasze myśli i może być przyjęta tylko w wierze. Jest fundamentem życia Kościoła, jednoczy wierzących z Jezusem Chrystusem, jak również jednoczy ludzi między sobą. Eucharystia jest płaszczyzną solidarności dla całej ludzkości i gromadzi ludzi w społeczeństwo bardziej wierzące i braterskie.

Kościół dba o to, żeby jak najwięcej wiernych miało możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu .

Służy stałemu pogłębianiu kultu Najświętszego Sakramentu i rozwijania rożnych jego form, a szczególnie ubogacania Jego adoracji.

Wspieraniu Kościoła w propagowaniu czci Najświętszego Sakramentu skutecznie pomaga i służy Bractwo Najświętszego Sakramentu.


Statut Bractwa Najświętszego Sakramentu

Członkowie wspierający Bractwa Najświętszego Sakramentu

Bractwo Najświętszego Sakramentu troszczy się w swojej działalności nie tylko o rozwój duchowy w głoszeniu chwały i uwielbienia Pana Jezusa, ale również o pozyskanie w swoje szeregi nowych członków Bractwa.

Wiele osób zainteresowanych przystąpieniem do Bractwa ma szereg wątpliwości, niepewności i obaw czy tej przynależności podoła ze względu na obowiązki w pracy zawodowej , w gospodarstwie, domu, rodzinie, a nawet nauce. I branie jeszcze na siebie dodatkowych obowiązków w Bractwie takich jak: coczwartkowe adoracje Najświętszego Sakramentu, udział w uroczystościach parafialnych, procesjach i zebraniach.

By to uprościć i ułatwić Zebranie Ogólne Bractwa wprowadziło status członka wspierającego Bractwa, którego zakres obowiązków jest bardziej dowolny i swobodny, dostosowany przez samego siebie do możliwości i czasu danej osoby.

Należy zaznaczyć, że zdecydowana większość naszych Parafian i tak z własnej woli uczestniczy w tych uroczystościach, czy wydarzeniach parafialnych.

Licząc na wielkoduszność i otwartość na potrzeby naszej Parafii, serdecznie prosimy zainteresowanych o bezpośredni kontakt z Bractwem i Księdzem Proboszczem.

W załączeniu Uchwała Zebrania Bractwa celem przybliżenia tej formy członkostwa.

 

UCHWAŁA Nr 1/2018

Sztandar Bractwa Najświętszego Sakramentu

Przez wieki bractwa gromadziły w swoich szeregach ludzi wszystkich stanów i grup społecznych, którzy znajdowali się w nich odpowiednią formę przeżyć religijnych, działalności społecznej oraz dobroczynnej. Przynależenie do nich nie zależało od statusu społecznego. Bractwa osób świeckich poprzez modlitwę wspierały duchowieństwo w ożywieniu życia religijnego w parafiach oraz angażowały się w różnego rodzaju prace społeczne i charytatywne. Posiadały one własną strukturę organizacyjną, a cele i całokształt ich działalności określały specjalne statuty.

W Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Łęcznej, już w XVI wieku istniało Bractwo Różańca Świętego i Bractwo Bożego Ciała. Bractwo Najświętszego Sakramentu istniejącego przy Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Łęcznej sięga do tamtych bractw, chcąc być ich kontynuatorami i następcami. Następcami tych wielkich ludzi z tamtych lat, którzy potrafili organizować się w związki religijne na chwałę Boga.

W skład Bractwa Najświętszego Sakramentu wchodzi 23  osoby, w tym jedna osoba duchowna, to nasz Ksiądz Proboszcz Kanonik Janusz Rzeźnik, który jest naszym ojcem duchowym o promotorem. Bractwo jest otwarte na przyjmowanie nowych członków. Mogą to być osoby pełnoletnie z naszej i spoza naszej parafii. Celem Bractwa jest głoszenie dziękczynienia, uwielbienia i niesienia chwały Jezusa Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Przejawia się to w coczwartkowych adoracjach Najświętszego Sakramentu w naszym Kościele od godz. 800 – 1800 przez wszystkich członków Bractwa w ściśle określonych godzinach.

Pragnieniem Bractwa była fundacja sztandaru, który gromadziłby i jednoczyłby ludzi przy sobie. Sztandar to symbol i znak, który tworzy wspólnotę oraz ściśle wiąże ludzi między sobą i wiąże ich z Jezusem Chrystusem. Finansowanie sztandaru odbywało się ze środków własnych Bractwa /składki/, ofiar na tacę  w niedzielę – 10.06.2018 r. oraz ofiar i darowizn sponsorów i życzliwych ludzi.

Za tą wielką ofiarność  życzliwość, tą drogą składamy serdeczne podziękowanie.

Uroczyste poświęcenie Sztandaru Bractwa Najświętszego Sakramentu w Łęcznej, poprzedzone wieloma przygotowaniami i uzgodnieniami  nastąpiło w niedzielę – 17.06.2018 r. w kościele pw. Św. Marii Magdaleny na sumie przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa dr Ryszarda Karpińskiego. Najpierw nastąpiło wbicie gwoździ honorowych w drzewce sztandaru, w pierwszej kolejności  przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa dr Ryszarda Karpińskiego i Księdza Proboszcza Kanonika Janusza Rzeźnika, następnie sponsorów, członków Bractwa i inne osoby uhonorowane przez Bractwo.

Po  poświęceniu Sztandaru Bractwa Najświętszego Sakramentu nastąpiło jego przekazanie przez  przedstawiciela fundatorów p. Ryszarda Malinowskiego Pocztowi Sztandarowemu Bractwa z przykazaniem „Strzeżcie Ten Sztandar na chwałę Boga i ludzi”. Po przyjęciu Sztandaru Poczet Sztandarowy uczestniczył w dalszej ceremonii.

Bardzo wymowne były życzenia Jego Ekscelencji Księdza Biskupa  w trakcie błogosławieństwa na zakończenie uroczystości „By ziarno rzucone w glebę pięć wieków temu przyniosło obfity plon”

By to życzenie się spełniało, prosimy o wsparcie modlitewne członków Bractwa, parafian i wszystkich naszych sympatyków, którzy mogą stać się członkami Bractwa.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za opiekę, wsparcie i pomoc Księdzu Proboszczowi, Kanonikowi Januszowi Rzeźnikowi,  Siostrze Grażynie Szewczak, członkom Bractwa i  wszystkim ofiarodawcom.

Szczęść Boże!

Przewodniczący Kapituły Bractwa
Jerzy Blicharski


Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

Statystyka

Odsłon : 1072032