„Pierwszy kamień świątyni został położony w kwietniu Roku Pańskiego 1618 przez biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego.” (z tablicy fundacyjnej kościoła)

Z okazji 400-lecia rozpoczęcia budowy naszego kościoła podjęliśmy zamiar tę rocznicę podkreślić konkretnymi dokonaniami.

W 2016 r. złożyliśmy wniosek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujący między innymi wykonanie ogrzewania podłogowego w kościele. Zadanie to planowaliśmy połączyć z odnowieniem wnętrza świątyni. W Urzędzie Miasta złożyliśmy prośbę o dotację na ten cel.

Rozpatrzenie wniosku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nastąpiło w 2019 r. i 6 listopada podpisaliśmy umowę, zgodnie z którą całość projektu sięga wartości 2.907.000,00 zł a dotacja dla Parafii wynosi 2.562.000,00 zł. Przyjęty wniosek, trzeba dodać, nie dotyczy tylko kościoła, obejmuje także ocieplenie nowej plebanii, pompy ciepła przy kościele, nowej i starej plebanii oraz instalację baterii fotowoltaicznych.

Dotację z Urzędu Miasta na prace związane z odnowieniem wnętrza otrzymamy w 2020 r. w wys. 165.000 zł., a całość zadania została wyceniona na ponad 336.000 zł..

Rozpoczęte prace w listopadzie w kościele są I etapem i obejmują oczyszczanie i zabezpieczenie ścian, trwać będą prawdopodobnie do końca lutego. Podczas prowadzonych czynności odkryto dawne dekoracje ścian, które zgodnie z zasadami konserwatorskimi powinny być przywrócone. Niestety powiększy to koszt zadania.

Na wiosnę przystąpimy do realizacji ogrzewania w kościele i po zakończeniu ułożenia elementów grzejnych i wykonaniu posadzki nastąpi II etap prac - malowanie kościoła, po którym zostanie ułożona kamienna posadzka.

Taki harmonogram pozwala połączyć „brudną" część prac związaną z kurzem. Na wiosnę przeniesiemy się ze sprawowaniem liturgii do namiotu ustawionego obok kościoła (podobna sytuacja miała miejsce w Łańcuchowie).

Aby zrealizować wymienione zadania liczymy na ofiarność Parafian, z konieczności też ubiegać się będziemy o kredyt w banku.

Wszystko wskazuje na to, że przedłożone zamierzenia przyczynią się do upiększenia naszej świątyni i dopełnimy w ten sposób świętowanie 400-lecia rozpoczęcia budowy naszej świątyni. Spodziewamy się też, że będzie to wspólnym celem Wszystkich Parafian, a może nie tylko Parafian, liczymy na udział w finansowaniu miejscowych firm i tych wszystkich, którzy są w jakiś sposób związani z Parafią i naszą świątynią.