Dobry pasterz, ukształtowany według serca Boga, jest największym skarbem, jaki Bóg może przydzielić parafii. Jest to najcenniejszy dar Bożego Miłosierdzia.

św. Jan Maria Vianney

Czcigodny Księże Proboszczu !

Dzień imienin, to jedna z niewielu okazji, by w imieniu Rady Duszpasterskiej i wszystkich Parafian wyrazić Ci wdzięczność za trud posługi kapłańskiej w naszej wspólnocie.

Życzymy Ci, drogi Księże, aby dobry Bóg obdarzył Cię obfitością swoich łask, dobrym zdrowiem, radością i umiejętnością przezwyciężania kłopotów dnia codziennego. Życzymy także tej błogosławionej świadomości, że wykonuje Ksiądz to jedyne i szczególne zadanie, które Bóg wyznaczył tylko dla Księdza i które jest tak potrzebne dla całej naszej wspólnoty parafialnej.

Pragniemy Ci podziękować za odważne przedsięwzięcia w sferze materialnej. W ostatnich latach poświęciłeś wiele trudu na opracowania dokumentacji, zdobycia niezbędnych funduszy i wreszcie realizację ogromnego przedsięwzięcia. Jesteśmy zachwyceni pięknem  naszej Świątyni, która z dnia  na dzień nabiera blasku.

Dziękujemy za przykład wiary i ufność w pomoc Bożą i za wszystko, co jest owocem trudu dla dobra Naszej Parafii.  Niech Jezus Chrystus obdarza cię wszelkimi łaskami, niech daje ci siły w prowadzeniu parafii i głoszeniu słowa Bożego, a Matka Najświętsza i Patronka Naszej Parafii Św. Maria Magdalena niech mają Cię zawsze w swojej opiece. 

Szczęść Boże!