Niedziela, 1 sierpnia 2021 r. była ważnym dniem dla naszej parafii. Podczas Mszy św. o godz. 1200 odbyło się liturgiczne wprowadzenie w urząd nowego proboszcza – Ks. Kanonika Andrzeja Majchrzaka. W imieniu Ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika wprowadzenia dokonał Ks. Kanonik Jarosław Orkiszewski – ekonom diecezjalny, który też wygłosił podczas Mszy Św. homilię. Po homilii, Nowy Proboszcz złożył wyznanie wiary. 

Jesteśmy radzi, że Boża opatrzność zesłała nam Księdza Andrzeja jako proboszcza naszej wspólnoty parafialnej. Mamy świadomość ogromu wyzwań które stoją przed Księdzem ale również naszą parafią dlatego pragniemy ofiarować naszą pomoc nie tylko w sprawach bieżących ale również duchowych wymagających modlitwy i wsparcia duchowego.

Życzymy aby czuł się Ksiądz w naszej wspólnocie otoczony życzliwością, zrozumieniem i wsparciem.

ks Andrzej_01
ks Andrzej_02
ks Andrzej_03
ks Andrzej_04
ks Andrzej_05
ks Andrzej_06
ks Andrzej_07
ks Andrzej_08
ks Andrzej_09
ks Andrzej_10
ks Andrzej_11
ks Andrzej_12
ks Andrzej_13
ks Andrzej_14
ks Andrzej_15
ks Andrzej_16
ks Andrzej_17
ks Andrzej_18
ks Andrzej_19
ks Andrzej_20
ks Andrzej_01
ks Andrzej_02
ks Andrzej_03
ks Andrzej_04
ks Andrzej_05
ks Andrzej_06
ks Andrzej_07
ks Andrzej_08
ks Andrzej_09
ks Andrzej_10
ks Andrzej_11
ks Andrzej_12
ks Andrzej_13
ks Andrzej_14
ks Andrzej_15
ks Andrzej_16
ks Andrzej_17
ks Andrzej_18
ks Andrzej_19
ks Andrzej_20