Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Rooms and Suites

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

 

Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Jezusa jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest nas wprowadza. 
Sakrament chrztu świętego, który otrzymujemy w imię Trójcy Świętej jest rzeczywistością bardzo bogatą i obejmuje:

 • odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych,
 • narodzenie do nowego życia, przez które stajemy się przybranymi dziećmi Ojca, członkami Chrystusa i świątynią Ducha Świętego,
 • chrzest włącza nas do Kościoła i dzięki niemu stajemy się uczestnikami kapłaństwa Chrystusa,
 • sakrament ten wyciska na duszy niezatarte znamię, dzięki niemu jesteśmy konsekrowani do udziału w kulcie chrześcijańskim.

W naszej parafii udzielany jest w każdą niedzielę miesiąca we Mszy św. o godz. 12.00 

Dziecko do sakramentu chrztu św. należy zgłosić w Kancelarii parafialnej przynajmniej na tydzień przed planowanym terminem chrztu.

Rodzice dziecka przedstawiają w Biurze Parafialnym następujące dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka z USC,
 • adres i dane rodziców chrzestnych,
 • zaświadczenie od proboszcza rodziców chrzestnych, że mogą oni pełnić tę funkcję (jeśli nie są oni naszymi parafianami),
 • zaświadczenie od katechety (jeśli rodzice chrzestni są uczniami szkoły średniej).

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kościelnego (kan. 874) funkcję rodziców chrzestnych mogą pełnić osoby, które:

 • ukończyły 16 rok życia,
 • przyjęły sakrament bierzmowania,
 • są wierzącymi i praktykującymi katolikami.