Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Rooms and Suites

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

 

Nowi ludzie ... dotąd dwoje, lecz jeszcze nie jedno, odtąd jedno, chociaż nadal dwoje.

K. Wojtyła

Małżeństwo jest sakramentem. Jest obrazem zaślubin Chrystusa z Kościołem, gdzie ucztą weselną jest Eucharystia. Bóg stworzył człowieka do miłości. Pismo święte stwierdza, że mężczyzna i kobieta zostali stworzeni wzajemnie dla siebie. Rozumiemy przez to widzialny znak, poprzez który Bóg w szczególny sposób zwraca się do człowieka. Sakrament uświęca nie tylko sam akt zawarcia małżeństwa, ale całą małżeńską wspólnotę życia. Dzięki łasce Bożej małżonkowie otrzymują siłę pozwalającą im żyć duchem Chrystusowym.

Sprawując ten sakrament, małżonkowie chrześcijańscy wyznają Bogu swoją wdzięczność za udzielony im wzniosły dar, którym jest to, że w swym życiu małżeńskim i rodzinnym mogą przeżywać miłość samego Boga do ludzi i miłość Pana Jezusa do Kościoła - Jego oblubienicy.

Małżeństwo stanowi niejako domowy Kościół, Kościół w pomniejszeniu. A przy tym małżeństwo i rodzina nie są tylko jakimś obrazem i wyrazem Kościoła, one same przyczyniają się aktywnie do budowania Kościoła. Mają być żywymi komórkami w Kościele.

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa w Parafii Św. Marii Magdaleny 
w Łęcznej

  1. Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii 3 miesiące przed datą ślubu, mimo iż znacznie wcześniej ustalili datę i godzinę ślubu.
  2. W tym czasie rozpoczynają spotkania podejmując 10 katechez przedmałżeńskich. Mogą uczestniczyć w katechezach także w innej Parafii.
  3. Na początku 3 miesięcznego przygotowania zgłaszają się również w Poradni Rodzinnej, ustalając spotkania. Poradnia czynna jest w środy w godz. 1600 do 173. Kontakt telefoniczny: 607173893.
  4. Po wysłuchaniu 3 – 4 katechez i po przystąpieniu do I spowiedzi przedślubnej, w kancelarii wypełniają Protokół rozmów, który uprawnia do wygłoszenia zapowiedzi w Parafii Narzeczonych.
  5. Zapowiedzi są głoszone przez 2 kolejne dni świąteczne. Świadectwo wygłoszonych zapowiedzi należy złożyć w Parafii przygotowującej do sakramentu małżeństwa.
  6. W tygodniu poprzedzającym zawarcie małżeństwa narzeczeni przystępują do II spowiedzi przedślubnej, po czym w kancelarii zostaje sporządzony akt ślubu . Przy sporządzeniu aktu nie jest konieczna obecność świadków .