Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Rooms and Suites

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

 

Pierwsza wzmianka o istnieniu parafii w Łęcznej pochodzi z 1350 r. (wykazy świętopietrza), można więc przypuszczać, że istniała już wcześniej.

Granice parafii uległy pomniejszeniu: w 1922 r. powstała nowa parafia w Rogoźnie, w 1989 r. parafia p.w. św. Barbary w Łęcznej,  w1992 r. parafia w Ludwinie, w 2002 r. parafia p.w. św. Józefa Opiekuna Rodzin w Łęcznej, a w 2005 r. parafia p.w. św. Izydora i Niepokalanego Serca NMP w Ciechankach Łęczyńskich. Zmieniała się również przynależność dekanalna parafii - w czasach przedrozbiorowych dekanat parczewski, w XIX w. lubartowski. Już w dalekiej przeszłości obok proboszcza, duszpasterzował tu wikariusz, zaś od XVII w. mansjonarze (w XVII w. było ich 4, a dokumenty z wieku następnego wspominają o 2). Przy kościele działało wiele cechów, a w duszpasterstwie pewną rolę odegrały również bractwa (m.in. Bożego Ciała, Ducha Św.). Od XVI w. istniała biblioteka parafialna Funkcjonował specjalny szpital dla ubogich (w XVII w. dom szpitalny był uposażony z myślą o 3 osobach, ale już pod koniec tego wieku dokumenty wspominają o 8 biednych). Instytucja ta była ulokowana przy osobnym kościele p.w. Św. Ducha, usytuowanym w rynku. Przytułek dla starców istniał jeszcze w XIX w., a wspomniany kościół rozebrano w 1834 r. Przez długie lata parafia prowadziła szkołę, o której istnieniu wspominają dokumenty z początku XVII i z końca XVIII w. Dawniej teren parafii zamieszkiwała pewna liczba grekokatolików (np. pod koniec XVII w. w Łęcznej było 100 unitów oraz prawie cała ludność 3 wsi: Dratów, Kaniwola i Ludwin). Posiadali oni tutaj swoją świąty­nię (po kasacie unii zamieniona na prawosławną). Archiwum parafii spłonęło w czasie I wojny światowej. Zachowały się natomiast akta urodzonych od 1702 r., akta małżeństw i zgonów od 1797 r., księga wizytacji biskupich i dziekańskich od 1919 r., księga bractw oraz inne, nowsze dokumenty.

B. Pierwotny kościół, drewniany, funkcjonował do czasu pożaru w 1615 r. Następny, istniejący do dnia dzisiejszego, został zbudowany w latach 1618-1631 z fundacji Adama Noskowskiego. W 1631 r. był konsekrowany p.w. św. Marii Magdaleny przez bp. Tomasza Oborskiego. Kilkakrotnie dewastowany: pierwszy raz w czasie buntów kozackich i potopu szwedzkiego w połowie XVII w., w wieku na­stępnym niszczony przez pożary (1715, 1746, 1761), w tym też wieku kilkakrotnie remontowany i ponownie konsekrowany w 1739 r. przez bp. Kunickiego, w latach późniejszych znowu zniszczony przez pożar w 1846 i 1870 r. Gruntowny remont przeprowadzono w latach 1856-1860. Budynek został uszkodzony w czasie działań wojennych w 1915 r., remontowany po zakończeniu 1 wojny światowej (1924 r.), ostatnio remontowany m.in. w 1951 r.; w 1967 r. odnawiany wewnątrz, a w 1968 r. z zewnątrz. W 1983 r. tynkowanie z zewnątrz i wyłożenie płytami granitowymi przypór oraz parapetów wnęk ściennych. W 1996 r. rozpoczęto prace zabezpiecza­jące konstrukcję kościoła. Wiatach 1997-1998 wyremontowano wieżyczkę-sygnaturkę. Kościół murowany z kamienia i cegły, jednonawowy, w stylu renesansu lu­belskiego (na skutek kilkakrotnych zniszczeń i renowacji stracił w większości de­koracje sztukateryjne sklepień i ścian; obecnie wnętrze posiada wystrój baroko­wy). Obok prezbiterium zakrystia. Przy wschodniej części nawy znajdują się 2 prostokątne kaplice wybudowane razem z kościołem, na świątyni 3 wieżyczki, sklepienie kolebkowe z lunetami. Pięć drewnianych ołtarzy barokowych pochodzi z XVIII w. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Ukrzyżowania Pana Jezusa, ze św. Marią Magdaleną u stóp krzyża (1772 r.). W ołtarzu bocznym, po prawej stro­nie nawy, obraz z XVIII w. przedstawiający wizję św. Jana Nepomucena oraz drugi - również z XVIII w. - przedstawiający komunię św. Onufrego. W ołtarzu lewym umieszczono obraz św. Hieronima (XVIII w.). Pozostałe 2 ołtarze znajdują się w kaplicach: w jednym - obraz MB z Dzieciątkiem z XVII w. (przemalowany w XVIII w., został odkryty przy konserwacji 2 V 1983 r.), w drugim – Ustanowienia Najświętszego Sakramentu. Ambona i chrzcielnica są barokowe (XVIII w.). Na chórze muzycznym 10-głosowe organy wykonane w firmie Szymańskiego (odnawiane m.in. w 1967 r.). Ponadto w kościele jest kilka zabytkowych obrazów i portretów, w zakrystii zaś zabytkowe szaty i naczynia liturgiczne. Obok kościoła znajduje się dzwonnica wzniesiona w 1827r. (remontowana 1991 r.), murowana z cegły, 3 dzwony zakupione w 1959 r. i 1 ofiarowany przez ks. Szczepa­nika w 1967 r. Cmentarz przykościelny został otoczony murem około 1828 r. (re­montowany latach 1994-1995). Niedaleko kościoła usytuowana jest nowa plebania (dom parafialny oddany do użytku w 1982 r.), natomiast stara, jest dawnym budynkiem mieszkalnym wzniesionym dla mansjonarzy. Został on wymurowany w 1647 r. z fundacji Adama Noskowskiego (fundator kościoła). Kilkakrotnie odnawiany. Pod koniec XVIII w. zamieniono go w plebanię. Przebudowany w 1930 r., obecnie wyre­montowany pełni funkcję plebanii. W Łęcznej, obok cmentarza, stoi zabytkowa kapliczka przydrożna z połowy XIX w. z ludową rzeźbą św. Marii Magdaleny. Ponadto kapliczki znajdują się w Trębaczowie (1929 r., fundator Jan Kazimierski) i Ciechankach (1948 r., fundacji Koła Młodzieży Wiejskiej „Wici"). Zabytkowe figury-krzyże postawiono w czasie zarazy w Trębaczowie w 1914 r. iwStarej Wsi w 1894 r. Podobna figura-krzyż znajduje się w Łęcznej w pobliżu kościoła, pierwotnie wystawiona w 1623, odnowiona w 1879 r. Również przy kościele jest figura Chrystusa Zmartwychwstałego wzniesiona w czasie zarazy w 1873 r. oraz figura MB.

C. Miejscowości i ulice należące do parafii: Podzamcze w. i kol., Stara Wieś w. i kol., Stasin, Trębaczów kol., Witaniów w. i kol., Łęczna ulice: Bożniczna, Cegielniana, Chełmska, Górnicza- numery nieparzyste, Jagiełki, al. Jana Pawła II - numery parzyste, Kanałowa, Krasnystawska, Krótka, Księżyco­wa, Litewska, Lubelska, Łańcuchowska, 3 Maja, Mickiewicza, Milejowska, Nowo-kościelna, Ogrodowa, Pańska, Partyzancka, Pasternik, Piłsudskiego, Pogodna, pl. Kanałowy, pl. Kościuszki, Rynek II, Przemysłowa, Rynek III, Słonecz­na,  Średnia, Świętoduska, Tysiąclecia, 11 Listopada.

D. Kapłani pochodzący z parafii i pracujący aktualnie w duszpasterstwie (także poza naszą Archidiecezją):

·          O. Waldemar Barwiński, karmelita

·          Ks. Piotr Boczula, salezjanin

·          Ks. Zenon Konowałek

·          Ks. Janusz Romański

·          + Ks. Michał Walkowski

·          Ks. Tomasz Zieliński

·           Ks. Marek Grygiel

·          O. Grzegorz Sprysak

E. Grupy apostolskie i modlitewne w parafii:

·          Koła Różańcowe

·          Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

·          Legion Maryi

·          Zespół charytatywny

·          Eucharystyczny Ruch Młodych

·          Chór parafialny

·          Katolicka Wszechnica Ludowa

·          Bractwo Najświętszego Sakramentu

F. Domy zakonne na terenie parafii: Zgromadzenie Córek św. Franciszka Serafickiego ul. Świętoduska2, 21-010 Łęczna, tel. 0-81/462 22 88 (kaplica p.w. św. Franciszka Serafickiego, 1994 r.)

G. Żyjące siostry zakonne, które pochodzą z parafii:

·          s. Grażyna Kosowska

·          s. Anna Kornatka

·          s. Krystyna Zaworska

·          s. Beata Wnuk

·          s. Barbara Grudzień

·          s. Mariola Broniewska

·          s. Izabela Widzińska