Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Rooms and Suites

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

 

21 maja 2023 r. w naszej parafii miała miejsce uroczystość Pierwszej Komunii świętej dzieci z klas trzecich, przystąpiło do niej 61 osób (35 chłopców i 26 dziewczynek). Wśród gości poza księdzem Pawłem Kuziołą proboszczem parafii św. Brata Alberta w Puławach byli dyrektorzy szkół podstawowych z Łęcznej ( SP 2 i 4) oraz Grono Pedagogiczne – wychowawcy klas z których dzieci przystępowały do Komunii. Bardzo ucieszyła nas obecność nauczycieli, którzy w tym ważnym dla dzieci dniu chcieli im towarzyszyć i razem z nimi się modlić. Kazanie wygłosił Ks. proboszcz Andrzej Majchrzak, który był głównym celebransem i z jego dłoni, dzieci po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa do swoich serc. Nad całością przygotowań i przebiegiem uroczystości czuwał Ks. Tomasz Skałecki, któremu pomocą służyli lektorzy: Krzysztof Jakubiec (ceremoniarz) oraz Piotr Staropiętka (vice-ceremoniarz). Dzień Wniebowstąpienia Pańskiego jeszcze mocniej uświadomił wszystkim, że i nasza droga życiowa ma prowadzić do nieba i dlatego otrzymaliśmy od Pana Jezusa 7 sakramentów świętych, które uzdalniają na do podjęcia drogi życia w świętości. Bardzo mocno udzielała się wszystkim radość, szczególnie było to widać w głośnym śpiewie dzieci Pierwszo-komunijnych oraz wszystkich funkcjach jakie pełniły podczas liturgii. W ciągu białego tygodnia Duch radości nie opuszczał ani dzieci, ani rodziców a dodatkowo udzielał się wszystkim innym, którzy przychodzili na wieczorną Mszę świętą. Zwieńczeniem białego tygodnia była pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy, gdzie dzieci podczas Mszy św. złożyły akt Ofiarowania się Matce Bożej. Bogu niech będą dzięki za ten pięknie przeżyty czas.

DWB (1)
DWB (2)
DWB (3)
DWB (4)
DWB (5)
DWB (6)
DWB (7)
DWB (8)
DWB (9)
DWB (10)
DWB (11)
DWB (12)
DWB (13)
DWB (14)
DWB (1)
DWB (2)
DWB (3)
DWB (4)
DWB (5)
DWB (6)
DWB (7)
DWB (8)
DWB (9)
DWB (10)
DWB (11)
DWB (12)
DWB (13)
DWB (14)