Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Rooms and Suites

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

  • kosciolMM1
  • kosciolMM2
  • kosciolMM3
  • kosciolMM5
  • kosciolMM6
 

„Pierwszy kamień świątyni został położony w kwietniu Roku Pańskiego 1618 przez biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego.” (z tablicy fundacyjnej kościoła)

Z okazji 400-lecia rozpoczęcia budowy naszego kościoła podjęliśmy zamiar tę rocznicę podkreślić konkretnymi dokonaniami.

W 2016 r. złożyliśmy wniosek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujący między innymi wykonanie ogrzewania podłogowego w kościele. Zadanie to planowaliśmy połączyć z odnowieniem wnętrza świątyni. W Urzędzie Miasta złożyliśmy prośbę o dotację na ten cel.

Rozpatrzenie wniosku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nastąpiło w 2019 r. i 6 listopada podpisaliśmy umowę, zgodnie z którą całość projektu sięga wartości 2.907.000,00 zł a dotacja dla Parafii wynosi 2.562.000,00 zł. Przyjęty wniosek, trzeba dodać, nie dotyczy tylko kościoła, obejmuje także ocieplenie nowej plebanii, pompy ciepła przy kościele, nowej i starej plebanii oraz instalację baterii fotowoltaicznych.

Dotację z Urzędu Miasta na prace związane z odnowieniem wnętrza otrzymamy w 2020 r. w wys. 165.000 zł., a całość zadania została wyceniona na ponad 336.000 zł..

Rozpoczęte prace w listopadzie w kościele są I etapem i obejmują oczyszczanie i zabezpieczenie ścian, trwać będą prawdopodobnie do końca lutego. Podczas prowadzonych czynności odkryto dawne dekoracje ścian, które zgodnie z zasadami konserwatorskimi powinny być przywrócone. Niestety powiększy to koszt zadania.

Na wiosnę przystąpimy do realizacji ogrzewania w kościele i po zakończeniu ułożenia elementów grzejnych i wykonaniu posadzki nastąpi II etap prac - malowanie kościoła, po którym zostanie ułożona kamienna posadzka.

Taki harmonogram pozwala połączyć „brudną" część prac związaną z kurzem. Na wiosnę przeniesiemy się ze sprawowaniem liturgii do namiotu ustawionego obok kościoła (podobna sytuacja miała miejsce w Łańcuchowie).

Aby zrealizować wymienione zadania liczymy na ofiarność Parafian, z konieczności też ubiegać się będziemy o kredyt w banku.

Wszystko wskazuje na to, że przedłożone zamierzenia przyczynią się do upiększenia naszej świątyni i dopełnimy w ten sposób świętowanie 400-lecia rozpoczęcia budowy naszej świątyni. Spodziewamy się też, że będzie to wspólnym celem Wszystkich Parafian, a może nie tylko Parafian, liczymy na udział w finansowaniu miejscowych firm i tych wszystkich, którzy są w jakiś sposób związani z Parafią i naszą świątynią.