Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Rooms and Suites

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

 

Przewielebny Księże  Januszu                                                                                                                                   

Święcisz, chrzcisz, błogosławisz, namaszczasz, łączysz więzami małżeństwa, odprowadzasz na wieczny odpoczynek, jesteś naszym ojcem duchowym, bronisz i wspierasz nas w trudnych chwilach. Jak dobrze że Pan Bóg postawił Cię na naszej drodze. Parafia nasza przez 34 lata mogła doświadczyć wiele  łask  płynących z daru pięknego kapłaństwa. Kiedy patrzymy wstecz na te wszystkie lata posługi wśród wiernych, dostrzegamy jaką wielką wartość mają słowa; ,,Żyj tak, aby ślady Twoich stóp przetrwały Ciebie’’.

Ślady Twojej  pracy dostrzegamy wokół. Wystarczy chwila zadumy by je ujrzeć. Gdy zapada wieczór, mrok rozjaśnia blask podświetlonego kościoła, do którego drogę wskazują Park III Tysiąclecia i pomnik św. Jana Pawła II. Kiedy zagubieni zmierzamy ku świątyni, by szukać pomocy, padamy na kolana przed  Panem Jezusem w kaplicy Najświętszego Sakramentu obok straży Bractwa. Kiedy jesteśmy strapieni szukamy pocieszenia, powierzając swe troski Maryi z Dzieciątkiem Jezus otoczonej przepięknymi medalionami. To między innymi owoce Twoich starań.  Jest Ksiądz pracowity, życzliwy, odpowiedzialny,  przez  co zaskarbił sobie zaufanie wielu ludzi, którzy chętnie pomagają urzeczywistniać pomysły, będące  świadectwem naszej wiary. Twoją  inicjatywą  jest klub trzeźwości, dziś  działa  jako Regionalne Centrum  Trzeźwości ,,Maksymilian’’ w Łęcznej, pierwsza w diecezji lubelskiej Stacja Opieki CARITAS, uruchomił Ksiądz Katolicką Wszechnicę Ludową, Świetlicę Opiekuńczo-Wychowawczą, zaangażowany był Ksiądz w organizację w Łęcznej Święta Młodych ,procesji fatimskich, Białego Marszu, prowadził także wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego do pielęgnacji i opieki nad chorymi. Co roku w rocznicę  Cudu Lubelskiego  organizuje dekanalną pielgrzymkę do Archikatedry, jest zaangażowany w kultywowanie  pamięci o zasłużonych dla naszego kraju, duszpasterstwo górników, służby zdrowia, nauczycieli, Kapelan Ochotniczej Straży Pożarnej ,oraz ostatnio byliśmy światkami poświęcenia Okna Życia to też Twoja inicjatywa.

Wypełniając swoje powołanie przez tak wiele lat posługi Kapłańskiej wykazałeś Czcigodny Księże, że zostało ono spełnione. Dzisiaj przeżywasz i rozpamiętujesz swoją pracę. Zapewniamy; na pewno dobrze spełnione są Twoje oczekiwania. Twoja postać zabiegana, doglądała wszystkiego po ojcowsku, z rana konfesjonał i msza gdy trzeba, lekcje religii, katechezy, nauki, homilie, ogłoszenia, udzielane sakramenty święte, spotkania z młodymi, pielgrzymki dla każdego byłeś bliski. Pamiętamy-złotymi zgłoskami w naszych głowach jest to wyryte. Zapamiętamy Księdza jako Kapłana trzymającego w swych dłoniach nasze duchowe życie. A wszystko to z powagą i szacunkiem należnym Bogu, ale i ze zrozumieniem dla ludzkich spraw.

Zapamiętamy Cię jako człowieka, który całym sobą zaangażował się w życie tej społeczności. Bez Księdza obecności nie odbyłaby się żadna ważna uroczystość. Dzisiaj dziękujemy Bogu, że postawił na naszej drodze wspaniałego kapłana oddanego Kościołowi, życzliwego ludziom, energicznego w działaniu, rozmodlonego, otwartego na potrzeby  innych i służącego pomocą. Prawdziwego Ojca i Pasterza  parafii. Dziękujemy że nauczałeś o Bogu i Kościele, za Twoją modlitwę za nas, za każde wygłoszone słowo, które przemieniało serca, za każde napomnienie, które było początkiem nawrócenia. Jako proboszcz troszczyłeś się także o sprawy materialne naszej parafii. Dzięki Księdza staraniom nasza świątynia przez te lata była upiększana . Zwieńczeniem wszystkiego było dokończenie remontu Kościoła i wykonanie  projektu termomodernizacji całego kompleksu sakralnego naszej  parafii oraz nowy ołtarz na którym będzie sprawowana najświętsza ofiara.  Przewielebny Księże Januszu na ten nowy czas życzymy entuzjazmu, by nie tracić smaku na ludzi ciepło i wyrozumiale  nadal  wzmacniać w nich wiarę, nadzieję i dobroć. Siły, by porwać się na nowe cele  realizacji osobistych planów. Zdrowia , pomyślności, samych słonecznych dni, wielu łask Bożych oraz opieki Matki  Najświętszej.

Dziękujemy i cieszymy się, że zostajesz z nami.

Czcigodny Księże Kanoniku Andrzeju

Witamy w parafii Św. Marii Magdaleny w Łęcznej w imieniu Rady Duszpasterskiej i wszystkich parafian.

Jesteśmy radzi, że Boża opatrzność zesłała nam Księdza jako proboszcza naszej wspólnoty parafialnej. Mamy świadomość ogromu wyzwań które stoją przed Księdzem ale również naszą parafią dlatego pragniemy ofiarować naszą pomoc nie tylko w sprawach bieżących ale również duchowych wymagających modlitwy i wsparcia duchowego.

Życzymy aby czuł się Ksiądz w naszej wspólnocie otoczony życzliwością, zrozumieniem i wsparciem.

Szczęść Boże!