Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Rooms and Suites

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

 

Jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc – czytamy w komunikacie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu nt. praktyki pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii.

Komisja zwraca uwagę na to, że w okresie epidemii dostęp do sakramentów spowiedzi i komunii świętej jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. „Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie” – czytamy w komunikacie Komisji, podpisanym przez jej przewodniczącego bp. Adama Bałabucha.

W dobie kryzysu i ciągłego zagrożenia koronawirusem, a co za tym idzie wielu wątpliwości i emocji związanych z naszym życiem religijnym, zwłaszcza w kontekście zbliżających się najważniejszych dni dla wszystkich chrześcijan – Świąt Wielkanocnych, wiele osób stawia sobie pytanie: jak zachować się w tej sytuacji i jak przeżyć ten czas? Jedni, pełni napięć i wewnętrznego bólu, z powodu dość restrykcyjnej redukcji celebracji liturgii Paschalnej, próbują nawet wywierć presję na zmianę tych zarządzeń, drudzy podchodzą do sprawy z pokojem, oczekując z ufnością na rozwój wydarzeń, inni, religijnie obojętni, myślą o tym, by się po prostu nie zarazić i jakoś wyjść z opresji bez szwanku.

Sytuacja obecna jest niewątpliwie Bożą łaską dla świata, ludzkości, a szczególnie dla Kościoła. Bóg nas odziera bez znieczulenia, kładzie kres kultowi złotego cielca (jedno z czytań liturgii Wielkiego Postu Wj 32,7-14). Słowo Boże każdego dnia wspaniale nam interpretuje rzeczywistość, w której przyszło nam żyć. Jest doskonałym rachunkiem sumienia i budzi nadzieję (jak to słowo Boże). Pan Bóg, w sposób radykalny pozbawia nas tego, co zewnętrzne, łącznie z możliwością uczestnictwa w Eucharystii (swoją drogą, uważam, że w taki sposób chce zwrócić naszą uwagę na liczne profanacje i świętokradztwa Eucharystii, co do których niektórzy już się nawet chyba przyzwyczaili).

W związku z zaleceniem Ks. Abp. Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego, spowiedź dla osób chętnych obywa się w indywidualnie – po telefonicznym umówieniu się ze spowiednikiem na konkretny termin. Spowiedzi parafialne zostaną zorganizowane po ustaniu epidemii.

Podajemy numery telefonów do duszpasterzy naszej parafii:

Ks. Proboszcz: 502 639 899

Ks. Tomasz: 512 375 246

Ks. Sebastian: 603 530 950

W naszej świątyni wystawiony jest Najświętszy Sakrament do adoracji:

od poniedziałku do piątku od 1500 do 1800

w sobotę od 800 do 1800.

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej zostają odwołane. Pełny tekst zaleceń na czas epidemii znajduje się w gablotach i na naszej stronie parafialnej.

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych oraz w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 i 25 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. oraz Komunikatu przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br., polecam co następuje:

Sprawowanie sakramentów

Od dnia 25 marca br. w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Należy liczyć wchodzących, a na drzwiach kościołów trzeba wywiesić stosowną informację, przekazując ją wiernym także drogą internetową. Kościoły winny pozostawać w ciągu dnia otwarte.

„Pierwszy kamień świątyni został położony w kwietniu Roku Pańskiego 1618 przez biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego.” (z tablicy fundacyjnej kościoła)

Z okazji 400-lecia rozpoczęcia budowy naszego kościoła podjęliśmy zamiar tę rocznicę podkreślić konkretnymi dokonaniami.

W 2016 r. złożyliśmy wniosek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujący między innymi wykonanie ogrzewania podłogowego w kościele. Zadanie to planowaliśmy połączyć z odnowieniem wnętrza świątyni. W Urzędzie Miasta złożyliśmy prośbę o dotację na ten cel.

Rozpatrzenie wniosku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nastąpiło w 2019 r. i 6 listopada podpisaliśmy umowę, zgodnie z którą całość projektu sięga wartości 2.907.000,00 zł a dotacja dla Parafii wynosi 2.562.000,00 zł. Przyjęty wniosek, trzeba dodać, nie dotyczy tylko kościoła, obejmuje także ocieplenie nowej plebanii, pompy ciepła przy kościele, nowej i starej plebanii oraz instalację baterii fotowoltaicznych.